Huyện ủy Đô Lương trao quyết định thành lập Chi bộ Đảng Công ty cổ phần Taxi Lạc Hồng.

Sáng ngày 6/1/2017, tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Lạc Hồng, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức lễ công bố thành lập Chi bộ Đảng trực thuộc huyện ủy. Tham dự có đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư, chủ tịch HĐND huyện.

a1

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chi bộ Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ vận tải Lạc Hồng, là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trên địa bàn huyện Đô Lương, được thành lập theo Quyết định số 5155 – QĐ/TU-2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ vận tải Lạc Hồng được thành lập đầu năm 2014 và đi vào hoạt động gần 4 năm, chuyên Kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiện nay công ty có 600 người lao động, Công ty Lạc Hồng đã kinh doanh, phát triển bền vững, đạt chỉ tiêu 65 tỷ đồng  mỗi năm, đưa thu nhập bình quân lao động đạt 6 triệu đồng /người/tháng.

Mỗi năm công ty nạp ngân sách nhà nước tỷ 2 tỷ đồng, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần trong công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Chi bộ được thành lập có 3 Đảng viên là hạt nhân lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước.

a2

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy trao quyết định thành lập chi bộ Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Lạc Hồng.

a3

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Hoàng Phi

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy đã trao quyết định thành lập Chi bộ Đảng và quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ, đồng thời phát biểu ý kiến mong muốn Chi bộ Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ vận tải Lạc Hồng phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất hành động, chấp hành nghiêm nguyên tắc điều lệ Đảng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kinh doanh.

Hoàng Phi.