Huyện ủy Đô Lương: Trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8/1945 đã hy sinh, từ trần.

Sáng ngày 27/8/2015, Huyện ủy Đô Lương: Trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8/1945 đã hy sinh, từ trần. Tới dự buổi lễ có các đ/c: Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – CT.UBND huyện.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi lễ

Đợt này, huyện Đô Lương vinh dự có 17 người công nhận người hoạt động cách mạng từ trước ngày 1/1/1945 và từ ngày 1/1 đến tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8/1945. Trong đó, có 13 người được công nhận là cán bộ lão thành cách mạng và 4 người được công nhận cán bộ tiền khởi nghĩa. Đây là những người cán bộ cách mạng kiên trung, bất khuất, đã có thời gian tham gia hoạt động cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự buổi lễ

17 người được công nhận là cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa đợt này ở các xã Nhân Sơn, Minh Sơn, Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Lưu Sơn, Nam Sơn và Bắc Sơn.
%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy trao quyết định cho thân nhân những người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945
đã hy sinh từ trần

Được sự ủy quyền của cấp trên, đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy đã trao quyết định cho thân nhân những người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 đã hy sinh từ trần. Đồng thời phát biểu chúc mừng các gia đinh, và khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, nhà nước đối với công lao của các gia đình và bản thân các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, góp phần vào công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành tấm gương cho các thế hệ noi theo.

Đại diện thân nhân các bậc lão thành cách mạng đã phát biểu bày tỏ sự biết ơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Sỹ Bắc