Huyện uỷ Đô Lương tổng kết 30 năm đổi mới về “về xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo của Đảng” và tổng kết 10 năm chỉ thị 22 – CT/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ về “tăng cường lãnh đạo đấu tranh phòng chống tệ nạn đánh bạc

Sáng ngày 14/3/2014, Huyện uỷ Đô Lương tổ chức tổng kết 30 năm đổi mới về "về xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo của Đảng" và tổng kết 10 năm chỉ thị 22-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ về "tăng cường lãnh đạo đấu tranh phòng chống tệ nạn đánh bạc". Tham dự có đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện uỷ, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT UBND huyện.

Trong suốt 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng đã xây dựng đất nước hoà bình, độc lập, dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Đảng ta là hạt nhân lãnh đạo, Nhà nước là trụ cột thực hiện các chức năng quản lý xã hội. Lấy tập trung dân chủ làm nguyên tác cơ bản. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược và định hướng. Thành tựu trong 10 năm qua đó là: Đảng ta đã đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền đáp ứng yêu cầu dân chủ hoá, khoa học hoá và hiện đại hoá, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.


Bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ 1 số tồn tại như: Việc tổ chức tống kết đánh giá rút kinh nghiệm chưa tốt, hiệu quả các chủ trương NQ chưa cao. Về tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 22 CT/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ Khoá XV về "Phòng chống tệ nạn đánh bạc". Ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, Đô Lương đã làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên , công chức và hội viên; Xử lý 16 cán bộ tham gia đánh bạc, khởi tố hình sự 12 đối tượng, tuy tố 12 bị can. Huyện uỷ Đô Lương đã triển khai các văn bản trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và tệ nạn đánh bạc.

Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy triển khai các nhiệm vụ về thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện chỉ thị 22-CT/TU.

Cũng trong dịp này, huyện uỷ Đô Lương đã triển khai các biện pháp về đổi mới công tác xây dựng đảng, nội dung và phương thức lãnh đạo và chương trình hành động thực hiện chỉ thị 22 CT/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ Khoá XV về "Phòng chống tệ nạn đánh bạc".

Hữu Hoàn