Huyện ủy Đô Lương tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Trong 3 ngày từ 30/11 đến 2/12 huyện ủy Đô Lương đã tổ chức trang trọng lễ trao huy hiệu 65, 60, 55, 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Tháng 11 năm 2013 Đô Lương có 127 đồng chí được trao huy hiệu Đảng. Trong đó 65 năm tuổi đảng có 28 đồng chí, 60 tuổi Đảng có 5 đồng chí, 55 tuổi Đảng có 3 đồng chí, 50 tuổi Đảng có 35 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng có 21 đồng chí và 30 tuổi Đảng có 35 đồng chí.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – CT HĐND huyện trao huy hiệu 65 năm cho bà Lê Thị Mai tại xã Lưu Sơn.
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – CT HĐND huyện trao huy hiệu 65 năm cho ông Trần Minh Năm ở xã Lưu Sơn.


Tại các Đảng bộ, các đồng chí thường trực huyện ủy đã trực tiếp về trao huy hiệu cho các đảng viên được trao huy hiệu Đảng, đối với các đồng chí đảng viên do tuổi cao sức yếu, các đồng chí thường trực huyện ủy đã trực tiếp về gia đình trao huy hiệu cho các đảng viên.  Đây là sự ghi nhận của đảng đối với các đảng viên đã co nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, nhiều đảng viên đã cống hiến trọn đời vì nghiệp cách mạng của Đảng. Các xã có nhiều đảng viên được trao huy hiệu đảng đợt này gồm: Lạc Sơn 12 đồng chí, Minh Sơn 10 đồng chí và Thượng Sơn 9 đồng chí.


Đảng bộ và nhân dân Đô Lương luôn luôn ghi nhớ và biết ơn đối với những cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp phát triển của đảng và xây dựng quê hương Đất nước.

Hữu Hoàn