Huyện ủy Đô Lương: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2014

Trong 2 ngày 25,26/10/2014, huyện ủy Đô Lương đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2014 cho đội ngũ phó bí thư văn phòng Đảng ủy 33 xã, Thị trấn và Đảng ủy, Chi bộ khối cơ quan. Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc – BT huyện ủy, CT HĐND, các đ/c tropng BTV huyện ủy, đ/c Nguyễn Hồng An trưởng ban tổ chức huyện ủy.
Nội dung của đợt tập huấn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm: Chỉ thị 316-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII; Quy chế bầu cử trong Đảng và thông tri Đại hội của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Những vấn đề liên quan đến hướng dẫn số 216 về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng các cấp và các hướng dẫn Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2020.
%image_alt%

Phát biểu tại hội nghị đ/c Trương Hồng Phúc – BT huyện ủy yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ nghiên cứu và tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung để từ đó triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp đảm bảo đúng quy đinh theo đúng chỉ thị 316 của Bộ chính trị.
Hữu Hoàn.