Huyện uỷ Đô Lương tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2013

Sáng ngày 09/04/2013 Huyện uỷ Đô Lương đã tổ chức công tác Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Huyện uỷ, quý I năm 2013 BCH Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra như: sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ bản, thương mại dịch vụ, tài chính ngân sách, tài nguyên môi trường, văn hoá xã hội và QPAN. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Huyện; Tổ chức học tập và quán triệt NQ và các kết luận hội nghị TW khoá XI, triển khai thực hiện NQ-01 của BCH đảng bộ Huyện về công tác dân số KHHGĐ trong tình hình mới, đóng góp vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992; kết nạp đảng viên mới 68 đồng chí, tặng huy hiệu cho 168 đồng chí, trao quyết định cho 110 đồng chí được công nhận cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa đã hi sinh và từ trần; tổ chức các cuộc kiểm tra một số tổ chức và các Đảng viên; UBND Huyện Đô Lương đã triển khai thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm NQTW 4 (Khoá XI).

Đ/C Nguyễn Tất Thành – PBT, CT UBND Huyện báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề cần làm sau kiểm điểm NQTW4(khoá XI)

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề còn tồn tại như công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng một số công trình, việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất chậm, tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia chững lại; tình trạng ô nhiễm môi trường một số khu vực chưa được khắc phục.

Đ/C Trương Hồng Phúc – Bí thư BCH Huyện uỷ triển khai nhiệm vụ quý II năm 2013

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư BCH Huyện uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, UBMTTQ và các ban ngành tập trung rà soát các vấn đề còn tồn tại và triển khai các nhiệm vụ trong quý II đó là: Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, sản xuất hè thu; tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình; Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm tài nguyên khoáng sản trái phép.

Hữu Hoàn