Huyện ủy Đô Lương tổ chức quán triệt các quy định và hướng dẫ của BCH TW Đảng Khóa XII về thi hành kỷ luật Đảng.

Sáng 13/10, Huyện ủy Đô Lương tổ chức quán triệt các quy định và hướng dẫ của BCH TW Đảng Khóa XII về thi hành kỷ luật Đảng.

quan-triet

Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư huyện ủy quán triệt các quy định và hướng dẫn của BCH TW khóa XII về thi hành kỷ luật Đảng

Tới dự có đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND, các đồng chí trong BTV huyện ủy, bí thư, phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

quan-triet1

Các đại biểu tham dự

Hội nghị đã tổ chức quán triệt các quy định và hướng dẫn của BCH TW khóa XII về thi hành kỷ luật Đảng bao gồm quy định số 30 của BCH TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng; Quyết định số 29 thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng sau khi tiếp thu tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các quy đinh và hướng dẫn của BCH TW đến cán bộ đảng viên đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định.

Hữu Hoàn