Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị trực tuyến kết luận hội nghị Trung ương IV (Khóa XIII) và quán triệt triển khai thực hiện Đề án 04 ĐA/TU ngày 1/10/2021 của Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan, Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”.

Chiều ngày 28/10, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết luận hội nghị Trung ương IV (Khóa XIII) và quán triệt triển khai thực hiện Đề án 04 ĐA/TU ngày 1/10/2021 của Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan, Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”.

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị. Ảnh Hữu Hoàn

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, BTV huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Các đại biểu tham dự.

Tại chương trình tập huấn, đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đồng chí bí thư Đảng bộ, chi bộ sau khi tiếp thu tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết luận của Hội nghị Trung ương, đồng thời triển khai thực hiện tốt nội dung đề án 04 có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thông báo kết luận hội nghị TW4 (Khóa XIII)

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt kết luận hội nghị Trung ương IV (Khóa XIII) và quán triệt triển khai thực hiện Đề án 04 ĐA/TU ngày 1/1/2021 của Tỉnh ủy về “Một số giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan, Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt