Huyện uỷ Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khoá XII.

Sáng ngày 2/8, huyện uỷ Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khoá XII, cho 300 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

QTNQT51

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện quán triệt các Nghị quyết lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XII

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện đã quán triệt các nội dung Nghị quyết TW5 gồm: Thứ nhất Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ 2, Nghị quyết về hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

QTNQT5

Các đại biểu tham dự

Thứ 3, Nghị quyết tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Cũng trong đợt này huyện uỷ Đô Lương đã triển khai Quy định 86 về việc giám sát trong Đảng và triển khai kế hoạch quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng cho các Đảng bộ, chi bộ.

QTNQT52

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện uỷ phát biểu giao nhiệm vụ cho các Đảng bộ, chi bộ về quán triệt các Nghị quyết

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện uỷ yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ tổ chức quán triệt một cách nghiêm túc và hoàn thành trong tháng 8/2017. Các Đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện Quy định 86 của Bộ chính trị về giám sát trong Đảng.

Hữu Hoàn