Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai chuyên để “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai chuyên để "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Nội dung của chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân, gồm các phần: Những lời dạy, những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thông qua các chuyên đề này giúp cho cán bộ đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là làm tốt trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đây là một trong những chuyên đề quan trọng sẽ triển khai quán triệt đến tất cả mọi cán bộ đảng viên, đồng thời các chi bộ tổ chức cho các đảng viên đăng ký học tập và làm theo.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt