Huyện ủy Đô Lương: Tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu trị an năm 2013

Sáng ngày 9/10/2013, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu trị an kết hợp với phòng chống bão lụt (PCBL) tìm kiếm cứu nạn, PCCR năm 2013. Tới dự có các đ/c: Trương Hồng Phúc – TUV, BT Huyện ủy, CT.HĐND, trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện, Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện, cùng đại diện các ban ngành phòng và 8 xã tham gia diễn tập năm 2013.

Thực hiện nhiệm vụ QPAN, năm 2012 huyện Đô Lương có 8 xã tham gia diễn tập, trong đợt diễn tập chiến đấu trị an, PCBL, tìm kiếm cứu nạn và PCCR vừa qua, BCH quân sự và các xã đã làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức tham mưu, triển khai xây dựng đầy đủ các kế hoạch, văn bản, phương án tác chiến.


Đối với các xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, trong thực hành đã thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, thực hành và xử lí tốt các tình huống, các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, công tác sơ tán dân và một số tình huống về PCBL, tìm kiếm cứu nạn, PCCR. Kết quả có 7/8 xã đạt loại giỏi, 1 xã đạt loại khá. Thông qua diễn tập đã rút ra được những kinh nghiệm là quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, mệnh lệnh, tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự điều hành của UBND, phát huy vai trò tham mưu và phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện. Hội nghị rút ra một số tồn tại, hạn chế như: Trong xây dựng huống A2 chưa chặt chẽ, một số nội dung chưa sát với thực tế, một số tình huống trùng lặp, thực binh đạt chưa cao, công tác chuẩn bị 4 tại chỗ còn hạn chế, việc xử lí một số tình huống chậm và chưa hiệu quả.


Đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, BT.Huyện ủy – CT.HĐND huyện phát biểu tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, BT.HU, CT.HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả diễn tập, qua đây đã đánh giá được công tác chuẩn bị và xử lí các vấn đề để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các ban ngành cấp huyện và các xã thị trên cơ sở những kết quả đạt được, tổ chức khắc phục những hạn chế, bổ sung phương án và các biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh chính trị, quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp này đ/c Bí thư huyện ủy đã trao giấy khen của Ban chỉ đạo diễn tập huyện cho 2 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập trị an, PCBL, tìm kiếm cứi nạn và PCCR năm 2013.

Sỹ Bắc