Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết mô hình bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng nhiệm kỳ 2015 – 2017; Triển khai hướng dẫn Đại hội Chi bộ gắn với bầu xóm trưởng, khối trưởng nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Sáng ngày 29/5, Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết mô hình bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng nhiệm kỳ 2015 – 2017; Triển khai hướng dẫn Đại hội Chi bộ gắn với bầu xóm trưởng, khối trưởng nhiệm kỳ 2017 – 2020.

hoi-nghi1

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện Ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện.

hoi-nghi2

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện Ủy phát biểu tại hội nghị

Trong các nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Đô Lương thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng, khối trưởng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cơ sở. Nhiệm kỳ 2015 – 2017, Đô Lương có 367 đồng chí bí thư chi bộ, trong đó bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng có 234 xóm chiếm 64%, trình độ Đại học , Cao đằng và Trung cấp chiếm gần 24%. Có 8 xã, Thị trấn, có 100% khối xóm bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng. Trong nhiệm kỳ qua, có 145/367 chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ 40%; 194/367 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ưu điểm của mô hình bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng đó là cư cấu bộ máy gọn nhẹ, giảm được số cán bộ cấp xóm, đồng thời chế độ đãi ngộ được nâng lên 1,5 lần. Việc tiếp thu và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương kịp thời và hiệu quả. Phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của bí thư chi bộ, công tác quản lý điều hành của xóm trưởng trên các lĩnh vực.

hoi-nghi3

Toàn cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trong việc thực hiện chủ trương bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng đồng thời nêu rõ trong thời gian tới huyện Đô Lương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương kiêm bí thư, xóm trưởng, khối trưởng. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền các  xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tổ chức thực hiện tốt và tổ chức  Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đúng quy trình đảm bảo nguyên tắc điều lệ Đảng.

Hữu Hoàn