Huyện ủy Đô lương tổ chức hội nghị thông báo tình hình biển Đông.

Sáng ngày 15/4/2014, huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị thông báo tình hình trên biển Đông với sự kiện ngày 2/5 Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương HD 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy đã báo cáo toàn bộ nội dung về sự kiện ngày 2/5 Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương HD 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sự việc này đang bị Nhân dân trong nước và Quốc tế cực lực lên án.

Đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, BT.HU, CT.HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Trương Hồng Phúc – TUV, BT.HU, CT.HĐND huyện đã yêu cầu sau hội nghị các đ/c lãnh đạo các ban ngành, báo cáo viên làm tốt việc tuyên truyền nêu cao nhận thức, tinh thần yêu nước của mọi người dân, kiên quyết đấu tranh giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Hữu Hoàn