Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2014.

Sáng ngày 9-10-2014, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2014. Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – PBT Thường trực, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng qua, trên lĩnh vực kinh tế tổng giá trị sản xuất đầu năm đạt trên 5.238 tỷ đồng, bằng 73,13% so KH, tăng 12,41% so với cùng kỳ.Về văn hóa xã hội, Quốc phòng- An ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng luôn duy trì nghiêm túc ngày sinh hoạt tư tưởng hàng tháng. Tổ chức được 55 lớp tập huấn, bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ chuyên môn với 7.186 lượt học viên tham gia, đạt 85% kế hoạch cả năm. Về công tác tổ chức đã chủ động rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Gắn với kiện toàn, bổ sung cán bộ tại các tổ chức, đơn vị có biến động về công tác cán bộ. Soát xét đội ngũ cán bộ cơ sở chuẩn bị cho công tác nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ xã, thị nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ đạo chuẩn bị tốt nhân sự và tổ chức thành công Đại hội MTTQ và đại hội Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2014-2019. Về công tác kiểm tra giám sát cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra được 389 Đảng viên và 116 tổ chức Đảng. Gíam sát chuyên đề được 193 Đảng viên và 62 tổ chức Đảng. UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra được 86 Đảng viên và 34 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Thi hành kỷ luật 57 Đảng viên và 5 tổ chức Đảng. Công tác dân vận đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện chỉ thị 08 về dồn điền đổi thửa. Về hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra.


Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, trên lĩnh vực kinh tế tập trung chỉ đạo nhân dân, triển khai kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Xuân năm 2015. Tăng cường biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác "Dồn điền đổi thửa", gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2014 có ít nhất 1 xã đạt 19 tiêu chí. Hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để tình cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao đất của các chương trình dự án trên địa bàn, đặc biệt là dự án mở rộng quốc lộ 15A đi qua Mỹ Sơn. Về VHXH đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo lộ trình. Tiếp tục tăng cường đảm bảo công tác AN-QP. Tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy  kết luận hội nghị.

Phát biểu và kết luận hội nghị, Đ/c Trương Hồng Phúc đã yêu cầu các ban ngành, xã- thị soát xét các chỉ tiêu, kế hoạch, các chuyên đề, đề án trong năm 2014 để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đặt ra. Tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, tăng cường công tác quản lý điều hành. Chuẩn bị tốt công tác đại hội Đảng trong thời gian tới. Tổng kết năm đúng theo kế hoạch.

Ngọc Phương