Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020

Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – PBT Thường trực, các đ/c trong BTV huyện ủy và các đ/c bí thư các Đảng bộ, chi bộ.

Các đại biểu đã được quán triệt cụ thể các văn bản của BCH Trung ươngvà của tỉnh ủy Nghệ An về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng; chế độ chi tổ chức Đại hội Đảng các cấp ở cơ sở và công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở.

%image_alt%

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy Phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy yêu cầu các đ/c cấp ủy cơ sở nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, BTC trung ương, Tỉnh ủy và các hướng dẫn của huyện ủy để phổ biến và tổ chức thực hiện đảm bảo quy trình quy định 1 cách nghiêm túc, đúng thời gian và đảm bảo chất lượng.

Hữu Hoàn