Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị bổ cứu công tác kiểm tra giám sát

Huyện ủy Đô Lương vừa tổ chức hội nghị bổ cứu rút kinh nghiệm công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2014. Đ/c Nguyễn Thị Anh Quang – UVBTV, chủ nhiệm ban kiểm tra chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, ủy ban kiểm tra huyện ủy đã tham mưu cho huyện ủy về chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát, đồng thời chỉ đạo cơ sở thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn bộc lộ một số tồn tại như: Các đơn vị chưa bám sát chức năng nhiệm vụ và quyền hạn để xây dựng chương trình kế hoạch và nội dung kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực như: Quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản và thu chi tài chính ngân sách, công tác quản lý cán bộ công chức, việc khắc phục những tồn tại theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.
 
%image_alt%

Tại hội nghị, lãnh đạo ủy ban kiểm tra huyện ủy đã yêu cầu ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở phải làm tốt việc xác định nội dung kiểm tra giám sát, đối tượng và trách nhiệm của cấp ủy trong việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Đồng thời nêu rõ quy trình kiểm tra Đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Việc thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác tham mưu xử lý kỷ luật Đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm.

%image_alt%

Cũng nhân dịp này, ủy ban kiểm tra huyện ủy đã triển khai công tác kiểm tra giám sát những tháng còn lại trong năm 2014. 
 
Đài Đô Lương