Huyện ủy Đô Lương tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 và triển khai chương trình hành động thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng ngày 18/1, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 và triển khai chương trình hành động thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 cho 400 cán bộ chủ trì các cơ quan, ban nghành các đơn vị và các xã, thị.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị
%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18

Nội dung quán triệt bao gồm: Một số chuyên đề chung và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18, chuyên đề: "Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị" giai đoạn 2015-2020; chuyên đề: "Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh, đối ngoại"; triển khai chương trình hành động thực hiện các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 và phổ biến quán triệt nội dung về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, đồng thời quán triệt chủ trương về luân chuyển, điều chuyển cán bộ. Các chuyên đề được các đồng chí thường trực Huyện ủy quán triệt.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau khi tổ chức quán triệt tại huyện, các tổ chức cơ sở Đảng sẽ tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hữu Hoàn