Huyện ủy Đô lương tổ chức học Nghị quyết Trung ương 9

Sáng ngày 11/8, huyện ủy Đô Lương tổ chức quán triệt hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 9. Tham dự có đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – CT HĐND huyện, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy , Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, các ban ngành và các xã thị trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, 300 đại biểu đã được quán triệt NQ số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH TW Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; phổ biến 1 số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng như: Quy chế bầu cử trong Đảng; lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên là lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội; định hướng chỉ đạo của đảng các cấp tiến tới đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Cũng trong đợt này, huyện ủy Đô lương tổ chức quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện đề án số 07-ĐA/TU ngày 30/5/2014 của Ban thường vụ tỉnh ủy về "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên".

%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – CT HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Sau khi triển khai NQ cho cán bộ chủ chốt, huyện ủy Đô Lương triển khai tổ chức học tập nghiên cứu tại các Đảng bộ, chi bộ trong toàn huyện.

Hữu Hoàn