Huyện uỷ Đô Lương: Tổ chức đối thoại với Bí thư, Phó bí thư và khối trưởng, xóm trưởng.

Sáng ngày 29/10, Thường trực huyện uỷ Đô Lương tổ chức buổi đối thoại với 400 Bí thư, Phó bí thư, khối trưởng, xóm trưởng về nội dung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

3

Các đại biểu tham gia buổi đối thoại

Đây là lần thứ 2 Huyện uỷ Đô Lương tổ chức đối thoại. Thường trực huyện uỷ đã thông báo kết quả phát triển kinh tế, xã hội, tình hình Quốc phòng, an ninh của huyện trong 10 tháng đầu năm 2017 và kết quả thu hút đầu tư các dự án để giải quyết việc làm cho nhân dân.

2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả phát triển Kinh tế – Xã hội và thu hút vốn đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Đô Lương

 Tại buổi đối thoại đã có 21 lượt ý kiến của các đồng chí Bí thư Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề như: Hiệu quả của mô hình Bí thư kiêm xóm trưởng, khối trưởng; vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên ở thôn, xóm; Những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên trẻ, vấn đề quản lý đảng viên đi làm ăn xa, chế độ chính sách đối với phó chi đoàn, chi hội và công tác bồi dưỡng, đào tạo quy hoạch cán bộ ở cơ sở.

1

Có 20 lượt ý kiến góp ý về vấn đề xây dựng Đảng trên địa bàn

Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, xóm trưởng, khối trưởng kiến nghị cấp trên cần quan tâm giải quyết chế độ cho các đảng viên ở cơ sở tham gia sinh hoạt và cán bộ từ 20 năm trở lên; không nên cứng nhắc trong việc quy hoạch cán bộ có bằng cấp khác nhau nhưng lĩnh vực công tác lại khác nhau. Việc đào tạo phải phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ.

4

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện giải đáp các vấn đề liên quan

Sau khi tiếp thu ý kiến, các đồng chí Thường trực huyện uỷ đã giải đáp các vấn đề liên quan. Thông qua buổi đối thoại giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ, các quy định của điều lệ Đảng, để từ đó thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Hữu Hoàn