Huyện ủy Đô Lương tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng năm 2021

Sáng ngày 19/10, Huyện ủy Đô Lương tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng năm 2021.  Đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị phía đầu cầu Đô Lương, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy và cấp ủy 33 xã, Thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị.

Nội dung tập huấn bao gồm quán triệt Quy định 24 – QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ chính trị và hướng dẫn số 01- DH/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về “ thi hành Điều lệ Đảng” và nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn.

Đây lag những nội dung quan trọng  của Ban Bí thư Trung ương nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong thời kì đổi mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chương trình tập huấn được triển khai đến tất cả các huyện, thành phố, thị xã và cơ sở.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt