Huyện ủy Đô Lương tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017.

Sáng ngày 12/4, Huyện ủy Đô Lương tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017. Tới dự có đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Đình Khương – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy và 250 đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ, cán bộ UBKT các cấp.

tap-huan-KTGS

tap-huan-KTGS1

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị

Khai mạc buổi tập huấn đồng chí Phó bí thư thường trực huyện ủy yêu cầu đội ngũ làm công tác kiểm tra Đảng nắm chắc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chương trình tập huấn bao gồm 5 chuyên đề gồm: công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng ở cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát của UBK Đảng ủy cơ sở; giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật trong Đảng.

tap-huan-KTGS2

Đồng chí Nguyễn Đình Khương – Chủ nhiệm UBKT Đảng quán triệt chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát của Đảng.

Đây là những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đặc biệt là thực hiện NQTW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vè tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ

tap-huan-KTGS3

Các đại biểu tham dự tập huấn

Thông qua công tác tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho đội ngũ cán bộ UBKT các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng

Hữu Hoàn