Huyện ủy Đô Lương: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/VTW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH”.

Huyện ủy Đô Lương: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/VTW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH”. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Lương Hồng – PBT Thường trực tỉnh đoàn Nghệ An,Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy, Lê Minh Giang – PBT Thường Trực, Nguyễn Tất Thành – CT UBND Huyện.

Ngay sau khi có nghị quyết, BTV huyện ủy đã triển khai kế hoạch và tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ từ huyện đến cơ sở và ban hành kế hoạch số 92 về “ Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội, tăng cường thu hút tập hợp thanh niên”.


Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/VTW.


Trong 5 năm qua, đã tạo việc làm cho trên 3.000 thanh niên, tổ chức đoàn thanh niên các cấp đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện chương trình hành động của NQ 25. Trong đó tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức của công dân đối với Thanh niên. Mở 28 lớp tập huấn cho 4.500 cán bộ lượt chi đoàn, chi hội; tư vấn xuất khẩu lao động cho 4.700 đối tượng; mở 242 lớp chuyển giao Khoa học kỹ thuật cho 8.000 đoàn viên tham gia, giải quyết cho 2.700 thanh niên vay vốn 19 tỷ đồng, biểu dương 1.446 gương điển hình thanh niên và 70 tập thể tiêu biểu thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; luân chuyển 29 cán bộ đoàn nhận nhiệm vụ mới, kết nạp Đảng 230 đ/c. Trong 5 năm qua, thực hiện NQ 25 của BCH TW Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đã tạo sự chuyển biển mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể đối với thanh niên. Tổ chức đoàn đã có nhiều phong trào hành động cách mạng thu hút đông đảo thanh niên tham gia góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nhiệm vụ trong thời gian tới huyện Đô Lương tập trung thực hiện đó là quan tâm công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên, trọng dụng các công tác nhân tài trẻ tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tích cực đống góp vào sự phát triển của gia đình và đất nước.

Hữu Hoàn