Huyện uỷ Đô Lương: Sơ kết 1 năm thực hiện NQTW 4 khoá XI.

Sáng ngày 16/5/2013, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tới dự có đ/c Đinh Xuân Bình – uỷ viên uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ. Các đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, BT.HU, CT.HĐND huyện, Lê Minh Giang – PBT thường trực HU, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết TW4 khóa XI cùng các Chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, Ban thường vụ Huyện ủy Đô Lương đã xây dựng và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện, tổ chức mở 67 lớp quán triệt, triển khai thực hiện NQ cho 19.542 lượt cán bộ, Đảng viên tham gia, trong đó cấp huyện gồm 1930 đồng chí và cấp cơ sở trên 17 ngàn đồng chí, Ban thường vụ Huyện uỷ đã gợi ý kiểm điểm theo tinh thần NQTW 4 cho 12 tập thể BTV Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và tập thể lãnh đạo các phòng thuộc UBND huyện, gợi ý kiểm điểm 22 cá nhân thuộc diện BTV huyện uỷ quản lí . Sau kiểm điểm, Ban thường vụ huyện ủy Đô Lương đã đề ra 6 việc cần làm ngay thuộc cấp huyện và 417 việc thuộc cấp cơ sở, đồng thời ban hành kế hoạch phân công thực hiện một số nội dung trọng tâm cần tập trung giải quyết và đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013.


Qua 1 năm triển khai thực hiện, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các tập thể và cá nhân thực hiện với tinh thần nghêm túc, thẳng thắn và đem lại nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo được chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực và đem lại niềm tin trong nhân dân. Trong đó, trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm điểm theo tinh thần NQTW4. Trên lĩnh vực kinh tế, đã tập trung giải phóng mặt bằng dự án đê Cầu Dâu, giải quyết dứt điểm tái định cư cho các hộ thuộc diện di dời, giải phóng mặt bằng dự án nước nóng Giang Sơn, giải quyết các vấn đề liên quan công tác quản lí nhà nước về tình trạng ô nhiễm môi trường tại cơ sở tái chế nhựa Luận Phương xã Thượng Sơn, giải toả hành lang ATGT, xử lí thu hồi đất của một số doanh nghiệp tại khu tiểu thủ công nghiệp Thị Trấn và đất nông nghiệp tại xóm 10 Đà Sơn do không sử dụng và sử dụng không đúng mục đích, giải quyết tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn và chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị thực hiện NQTW4. Đối với cơ sở đã tổ chức làm xong 243 việc trên các lĩnh vực đã đề ra sau kiểm điểm, và đang tiến hành làm 165 việc.

Sỹ Bắc