Huyện hủy tổ chức hội nghị BCH lần thứ 2, khóa XX

Sáng ngày 17/9/2015, Huyện ủy tổ chức hội nghị BCH lần thứ 2, khóa XX. Tham dự hội nghị có đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị, đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đ/c trong BCH huyện ủy khóa XX.

Nội dung của hội nghị lần này, BCH huyện ủy tổ chức thảo luận thông qua quy chế làm việc; chương trình làm việc toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghe kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Về phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, huyện Đô Lương phấn đấu đảm bảo tăng trưởng từ 11,5% – 12%. Đối với sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang trồng ngô, lạc và trồng cỏ. Khuyến khích cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí NTM tại 4 xã: Bắc Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn và Bồi Sơn; chỉ đạo hoàn thành xây dựng dự án Đê Cầu Dâu; thu hút đầu tư khu đô thị Vạn An tại khu vực Cầu Tiên.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn chỉnh và thông qua quy chế làm việc chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghe kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy yêu cầu các đ/c trong BCH huyện ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra để hoàn thành chương trình làm việc của BCH.

Hữu Hoàn