Huyện đoàn Đô Lương tổ chức tập huấn nghiệp vụ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho cán bộ đoàn

Sáng ngày 10/6, huyện đoàn Đô Lương phối hợp với trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn và ngân hàng chính sách xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho cán bộ đoàn cơ sở.

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là cán bộ cơ sở đoàn. Nội dung buổi tập huấn bao gồm: Kinh nghiệm, biện pháp nâng cao chất lượng ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.

%image_alt%
Quang cảnh buổi tập huấn

Vai trò của đoàn cơ sở trong việc thực hiện chương trình liên tịch với ngân hàng chính sách xã hội. Hướng dẫn nghiệp vụ vay vốn, sử dụng vốn, quản lý nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Thông qua buổi tập huấn, các học viên nắm rõ việc quản lý tiết kiệm và vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội. Các cán bộ đoàn cơ sở được trang bị thêm kiến thức quản lý kinh tế. Từ đó, có thêm nhiều mô hình tốt, nhiều thanh niên làm ăn có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương.

Thúy Hằng