Huyện đoàn Đô lương tổ chức ra quân hành động giúp xã Lưu Sơn làm giao thông thủy lợi

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới, sáng ngày 11/12/2016, huyện đoàn Đô Lương đã tổ chức ra quân hành động giúp xã Lưu Sơn làm  thủy lợi nội đồng.

tr2

Gần 600 đoàn viên thanh niên giúp xã Lưu Sơn nạo vét, đào đắp kênh mương thủy lợi nội đồng

Tham gia đợt ra quân làm giao thông thủy lợi có gần 600 đoàn viên thanh niên đến từ 19 tổ chức đoàn cơ sở, trong đó có 17 tổ chức đoàn khối nông thôn và 2 chi đoàn khối trường học gồm trường Trung học Phổ thông Đô Lương II và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Dịp này, tuổi trẻ huyện Đô Lương giúp xã Lưu Sơn nạo vét, đào đắp hơn 2 km kênh mương thủy lợi nội đồng với khối lượng 400 m3 bùn đất. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên đã hăng hái tham gia nhiệt tình.

tr

Đợt này, các đoàn viên thanh niên đã hoàn thành việc nạo vét tuyến kênh mương thủy lợi nội đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ huyện Đô Lương nhằm giúp xã Lưu Sơn làm thủy lợi, phục vụ hiệu  sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu cho hàng chục ha lúa và hoa màu, trước mắt là phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2017 sắp tới.

tr1

Tuổi trẻ huyện Đô Lương ra quân giúp các xã trên địa bàn huyện làm giao thông thủy lợi

Trong thời gian tới, tuổi trẻ huyện Đô Lương sẽ tổ chức nhiều đợt ra quân giúp các xã trên địa bàn huyện làm giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hữu Hoàn