Huyện đoàn Đô Lương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn hội năm 2014 – 2015

Sáng ngày 29/10/2014, huyện đoàn Đô Lương phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp nghiệp vụ đoàn, hội năm 2014 – 2015.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 86 học viên là bí thư, phó bi thư các chi đoàn, chi hội khối THPT, trường trung cấp nghề giáo dục thường xuyên. Lớp học được diễn ra trong 2 ngày: 29 và 30/10/2014. Nội dung của lớp bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề: Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn; kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn và kỹ năng tổ chức đại hội chi đoàn; cách trình bày thể thức văn bản của đoàn; hướng dẫn 1 số kỹ năng công tác đoàn như: giao tiếp, dẫn chương trình, nói trước đám đông, cách tổ chức một số trò chơi.

%image_alt%

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn hội nhằm nâng cao kỹ năng đoàn, hội cho các bí thư, phó bí thư các chi đoàn, từ đó có thể tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn có hiệu quả.

Thúy Hằng