Huyện Đoàn Đô Lương: Tổ chức lao động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện khoá XX nhiệm kì 2015 – 2020.

Sáng ngày 28/7/2015, tại xã Thuận Sơn, huyện Đoàn Đô Lương đã tổ chức cho các đoàn viên thanh niên lao động nạo vét kênh mương. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khoá XX nhiệm kì 2015 – 2020, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


Mặc dù trời mưa nhưng hơn 700 cán bộ, đoàn viên thanh niên của 33 xã thị trong toàn huyện đã hăng hái tham gia lao động nạo vét, khơi thông toàn bộ tuyến kênh mương. Với tinh thần tuổi trẻ tình nguyện, tất cả các Đoàn viên đã tham gia lao động một cách hăng say, nhiệt tình, trách nhiệm, tạo nên khí thế lao động.

%image_alt%
Đông đảo đoàn viên, thanh niên ở 33 xã, thị tham gia lao động
Đợt này, huyện Đoàn Đô Lương tổ chức nạo vét, khơi thông khoảng 2 km kênh mương, đào đắp tu bổ những đoạn bị hư hỏng, đồng thời nạo vét sạch cỏ và bùn cản trở dòng chảy với khối lượng nạo vét toàn bộ khoảng trên 2 nghìn mét khối bùn đất. Kênh Đồng Su của xã Thuận sơn tưới tiêu khoảng trên 100 ha diện tích đất trồng trọt. Trước mắt phục vụ cho sản xuất Hè thu và vụ Đông.

%image_alt%
Các đoàn viên hăng hái tham gia lao động
Ngoài công trình nạo vét kênh mương thuỷ lợi tại xã Thuận Sơn, trong dịp này, huyện Đoàn Đô Lương đã chỉ đạo cho các tổ chức Đoàn trong toàn huyện gắn các hoạt động hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện khoá XX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, lao động vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo mỗi tổ chức Đoàn có một công trình chào mừng.
Sỹ Bắc