Huyện Đoàn Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kì 2017 – 2022.  

Sáng ngày 22/2/2017, Huyện Đoàn Đô Lương đã tổ chức hội nghị quán triệt  các nội dung về công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kì 2017 – 2022. Tới dự có đồng chí Đoàn Văn Lợi, – Trưởng ban dân vận huyện ủy, cùng đại diện các ban ngành phòng cấp huyện và các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện.

 HN-quan-triet-doan

Hội nghị đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm những kết quả thông qua đại hội điểm từ đó bổ cứu, điều chỉnh, quán triệt để các đơn vị tổ chức đại hội trong thời gian tới. Để làm tốt công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kì 2017 – 2022, Ban thường vụ huyện Đoàn Đô Lương đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị  chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm. Theo đó, cuối năm 2016 đã chỉ đạo đại hội tại 7 đơn vị khối trường học và từ ngày 5 đến 12/2/2017 đã tổ Đại hội điểm tại 3 đơn vị là Hòa Sơn, Bắc Sơn và  chi Đoàn khối dân.

HN-quan-triet-doan1

Qua tổ chức đại hội điểm, nhìn chung các đơn vị đều đã làm tốt công tác chuẩn bị, công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, có kế thừa và phát triển đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên. Quá trình diễn ra đại hội đều đảm bảo đúng quy trình, việc trang trí khánh tiết tại đại hội trang trọng, nội dung báo cáo đã nêu bật được kết quả nhiệm kì qua và đề ra nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kì mới, quá trình bầu cử đúng quy trình, dân chủ, đảm bảo cơ cấu, số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Chất lượng văn kiện chưa cao, các đại biểu về tham dự chưa chấp hành nghiêm túc về thời gian, hát quốc ca, đoàn ca còn nhỏ, việc điều hành của đoàn chủ tịch còn căng cứng, thiếu linh hoạt, quá trình điều hành bỏ phiếu còn lúng túng.

HN-quan-triet-doan2

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Lợi – Trưởng ban dân vận huyện ủy đã yêu cầu ban thường vụ huyện đoàn và các cơ sở Đoàn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng tạo khí thế sôi nổi trong các tổ chức đoàn, đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị, thông qua việc rút kinh nghiệm tại đại hội điểm của các đơn vị để tổ chức thành công tại đơn vị mình.

Sau hội nghị lần này,  từ nay đến ngày 30/4, huyện Đoàn Đô Lương sẽ tổ chức chỉ đạo các đơn vị còn lại  hoàn thành việc tổ chức đại hội đoàn cơ sở. Cũng nhân dịp này, ban thường vụ huyện Đoàn đã tổ chức sinh hoạt tư tưởng quý 1 và triển khai kế hoạch tổ chức phát động tháng thanh niên năm 2017./..

Sỹ Bắc – Hoàng Phi