Huyện Đoàn Đô Lương tổ chức các hoạt động đảm bảo TT ATGT .

Nhằm nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trong việc tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Từ ngày 10 – 31/10/2013 huyện Đoàn Đô Lương phối hợp với công an huyện, các trường PTTH và  các cơ sở đoàn tổ chức đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn ATGT tại 3 địa điểm đèn tín hiệu giao thông tại khu vực thị trấn Đô Lương.

Lực lượng thanh niên phối hợp với CSGT tại các điểm có đèn tín hiệu để hướng dẫn mọi người thực hiện đúng luật giao thông.


Để thực hiện công tác đảm bảo ATGT, huyện Đoàn Đô Lương đã thành lập 3 đội thanh niên tình nguyện phối hợp với công an huyện Đô Lương thực hiện việc hướng dẫn người tham gia giao thông đúng quy định của luật ATGT đường bộ với mục đích: phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật ATGT đến với thanh thiếu nhi và nhân dân, góp phần giảm thiểu tai nạn GT, ùn tắc giao thông và nếp sống văn minh trên địa bàn đồng thời tăng cường công tác tham mưu, phối hợp để phát huy nguồn lực hỗ trợ các hoạt động của đoàn và tuổi trẻ tham gia gìn giữ trật tự ATGT trên địa bàn. Thời gian thực hiện vào các giờ cao điểm.

Các Thanh niên tình nguyện tại nút giao thông ngã tư.


Sau 15 ngày thực hiện tham gia hướng dẫn thực hiện đảm bảo ATGT tại các khu vực có đèn tín hiệu trên địa bàn thị trấn Đô Lương đã góp phần làm cho đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện tốt quy định của luật ATGT từ đó nâng cao ý thức cho toàn dân trong việc chấp hành luật ATGT đường bộ.

Hữu Hoàn