Huyện Đoàn Đô Lương: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, hội, đội năm 2018

Sáng ngày 11/10/2018, Huyện Đoàn Đô Lương phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, hội, đội năm 2018.

a1

Các đại biểu tham gia tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có trên 100 cán bộ Đoàn các xã thị, cơ quan, đơn vị và trường học .Trong thời gian 2 ngày, lớp tập huấn sẽ tổ chức hướng dẫn các nội dung: Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

a2

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó bí thư huyện đoàn trao đổi nội dung tập huấn. Ảnh: Huy Khôi

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường học XHCN của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam. Kĩ năng tổ chức các hoạt động tập thể và các trò chơi, hoạt động ngoại khóa. Lớp tập huấn tổ chức đối thoại công tác xây dựng tổ chức thực hiện đề án 01 của ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thực hiện tốt công tác đoàn, hội, đội tại các xã thị, cơ quan, đơn vị, trường học./.

Sỹ Bắc