Huyện Đoàn Đô lương: Ra quân thu dọn thực bì PCCR năm 2016

Sáng ngày 24/4/2016, Huyện Đoàn Đô Lương tổ chức ra quân hành động phát quang, thu dọn thực bì PCCR tại xã Mỹ Sơn. Tham dự lễ ra quân có gần 700 cán bộ đoàn viên, thanh niên trên toàn huyện.

Để đợt ra quân mang lại hiệu quả, huyện Đoàn Đô Lương đã giao chỉ tiêu khối lượng công việc cho 39 tổ chức cơ sở Đoàn. Trong đó, có 33 cở sở Đoàn khối nông thôn, mỗi cơ sở huy động 15 đoàn viên và 6 cơ sở Đoàn trường khối THPT, huy động mỗi trường ít nhất 30 đoàn viên. Đây là hoạt động có ý nghĩa thực thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ Đô Lương và góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức chăm sóc, bảo vệ cũng như giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

%image_alt%
%image_alt%
700 cán bộ đoàn viên, thanh niên trên toàn huyện tham dự lễ ra quân

Dự báo năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng có thể kéo dài ở nhiệt độ cao dễ xảy ra nguy cơ cháy rừng làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên và đời sống của nhân dân. Vì vậy, trong vòng 1 buổi ra quân, các cơ sở Đoàn sẽ thực hiện phát quang, thu dọn thực bì trên diện tích 10 ha. Bên cạnh việc ra quân hành động này, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng phương án PCCCR cho đơn vị mình, thành lập các đội thanh thiếu niên tham gia bảo vệ và PCCR, tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng đến tận các đoàn viên thanh niên và đội viên nhi đồng. Riêng những ngày nắng nóng, phối hợp với hạt kiểm lâm tăng cường kiểm công tác PCCCR tại các đơn vị có rừng. Đoàn thanh niên Đô Lương quyết tâm góp sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

Huy Khôi