Huyện Đoàn Đô lương ra quân phát đường băng cản lửa, PCCR khu vực rừng thông thuộc khu Di tích Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương năm 2014.

Thiết thực chào mừng Đại hội Hội Liên Hiệp Thanh niên và hoạch hoạt động năm Thanh niên, sáng ngày 11/5/2014, Huyện Đoàn Đô Lương tổ chức ra quân phát đường băng cản lửa PCCR tại khu vực rừng thông thuộc khu Di tích Truông Bồn, xã Mỹ Sơn.

Do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng ở nhiệt độ cao, bình quân hàng ngày nhiệt độ lên tới 38 – 400 C rất dễ xảy ra nguy cơ cháy rừng làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên và đời sống của Nhân dân. Chính vì vậy, đợt này huyện đoàn Đô Lương tổ chức dọn thực bì và làm đường băng cản lửa với diện tích 25.000 m2.


Đây là hoạt động có ý nghĩa thực vừa thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ và góp phận tích cực trong việc nâng cao ý thức bảo vệ cũng như giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra. Vì vậy, đợt ra quân hành động đã thu hút được 33/33 tổ chức đoàn tham gia với trên 500 đoàn viên thanh niên.

Các đoàn viên Thanh niên đang phát dọn đường băng cản lửa tại xã Mỹ Sơn.

Được biết, bên cạnh việc ra quân hành động này, huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng phương án PCCCR cho đơn vị mình, thành lập các đội TNTN tham gia bảo vệ và PCCR, tổ chức ký cam kết thực hiện tốt luật bảo vệ rừng-không mang lửa vào rừng đến tận các đoàn viên thanh niên và đội viên nhi đồng. Riêng những ngày nắng nóng, phối hợp với hạt kiểm lâm tằng cường kiểm công tác PCCCR tại các đơn vị có rừng. Đoàn thanh niên Đô Lương quyết tâm góp sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc- bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

Huy Khôi