Huyện đoàn Đô Lương biểu dương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động và kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Huyện đoàn Đô Lương đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình thanh niên làm theo lời Bác. Tham dự hội nghị có 50 đại biểu điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.


Trong tháng thanh niên năm nay, các tổ chức đoàn trong toàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động thực hiện 4 chương trình đó là: Thanh niên với bảo vệ môi trường, thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, thanh niên với an sinh xã hội và chương trình mừng sinh nhật Đoàn. Kết quả đã tổ chức sinh hoạt lồng ghép 750 buổi về bảo vệ môi trường, tổ chức 264 buổi vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom 119kg và 15 ngàn lọ thuốc trừ sâu, trồng 500 cây xanh, tham gia công tác PCCCR. Phối hợp với các công ty tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm cho hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên. Trong tháng thanh niên đã thực hiện được 420 công trình phần việc thanh niên như: Nạo vét kênh mương, thu gom rác thải, chăm sóc nhà bia tưởng niệm, tham gia PCCCR… Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã trao 1.289 suất quà cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức đội y, bác sỹ tình nguện khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách tại 10 xã. Cùng với tháng thanh niên đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân đoàn viên thanh niên học tập và làm theo lời Bác, được thực hiện qua việc thi đua hoàn thành xuất săc nhiệm vụ, thực hiện tốt phong trào thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước, thanh niên với cuộc sống cộng đồng. Bằng những việc làm lớn nhỏ khác nhau nhưng tất cá đều thể hiện rõ được tinh thần phấn đấu vươn lên làm theo lời Bác, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.


Dịp này, hội nghị đã tổ chức trao thưởng của Ban chấp hành tỉnh đoàn Nghệ An cho 2 tập thể và 2 cá nhân, trao giấy khen của UBND huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tháng thanh niên. Tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho 50 đoàn viên điển hình tiến tiến làm theo lời Bác.

Đài Đô Lương