Huyên Đoàn Đô Lương : Bán được 4 tấn hành tăm.

Nhằm chia sẻ khó khăn cho nông dân xã Trù sơn trong việc giải quyết hành tăm ứ đọng. Từ ngày 31/3 đến ngày 5/4 huyện đòan Đô Lương đã hộ trợ nông dân bán được 4000 kg hành tăm.

hanh-tam

BTV huyện đoàn vận động các ban, ngành đoàn thể mua hành tăm giúp nông dân xã Trù Sơn

Bằng nhiều hình thức, cán bộ BTV huyện đoàn đã tích cực vận động trên facebook, gọi điện thoại, vận động người thân, vận động các chi đoàn thanh niên và cán bộ các ban ngành, đoàn thể. Với sự tích cực vận động và sự chia sẻ của cán bộ và nhân dân nên trong 6 ngày qua đã có nhiều người mua hộ hành tăm giúp nông dân xã Trù Sơn.

hanh-tam1

hanh-tam2

Người mua nhiều nhất 50k, mua ít nhất 1kg. Thông qua việc vận động mọi người mua hành tăm giúp nông dân Trù Sơn của BTV huyện đoàn đã phần nào giải quyết được việc tiêu thu hành tăm.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ nông dân giải quyết đầu ra của sản phẩm trong thời điểm khó khăn.

Hữu Hoàn