Huyện Đô Lương vận chuyển 30 tấn hàng hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16/7, UBMTTQ Huyện Đô Lương phối hợp với các đoàn thể vận chuyển 30 tấn hàng hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid.

Người dân Trung Sơn ủng hộ 3000kg Bí xanh.

Sau 6 ngày tổ chức vận động nhân dân huyện Đô Lương hỗ trợ Thành phố mang tên Bác gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, Mặt trận tổ quốc các xã, thị đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và cơ quan, đơn vị đóng góp nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm gồm 5000 kg Lạc;  4000 kg Bí xanh, Bí đỏ; 11550 quả trứng, gần 300kg các khô và tép khô, 105kg Vừng; 402 kg miến khô và nhiều hàng hóa khác phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid.

Chuyến xe chở đầy các mặt hàng nhu yếu phẩm hướng về Thành phố mang tên Bác

Toàn bộ số hàng hóa do nhân dân Đô Lương đóng góp tương đương với số tiền 576 triệu đồng, được chất đầy 13 xe tải  chuyển về vị trí tập kết của UBMTTQ tỉnh kịp thời chuyển vào hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

13 chuyến xe tải chở hàng hóa hóa nhu yếu phẩm của người dân Đô lương ủng hộ di chuyển về điểm tập kết UBMTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hữu Hoàn.

Đây là những món quà mang đậm tình cảm yêu thương, sự chia sẻ khó khăn đối với người dân mang tên Bác đang gặp khó khăn.

Hữu Hoàn