Huyện Đô Lương triển khai sản xuất vụ Đông năm 2015

Sáng ngày 11/8/2015, huyện Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông năm 2015. Đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Theo kế hoạch đề ra vụ Đông năm 2015, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 3.800 ha cây trồng các loại, 400 ha cá vụ ba. Trong đó ngô 1.800 ha, lạc 190 ha, rau đậu các loại 770 ha, còn lại là các loại cây khác. Các giống chủ yếu phục vụ cho sản xuất vụ Đông gồm: Giống ngô CP888, CP511, CP3Q; lạc L14, L23, L26. Thời gian trồng ngô ở vùng đất màu trược ngày 10/9, ở đất hai lúa hoàn thành trước ngày 30/9; lạc gieo trỉa hoàn thành trước ngày 30/8.
%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2015, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban nghành tổ chức hướng dẫn chỉ đạo các xã, thị đảm bảo đủ nguồn giống, quy trình sản xuất, phòng trừ sâu bệnh và chỉ tiêu. Về cơ chế hỗ trợ ngoài chính sách của cấp trên UBND huyện Đô Lương sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện một số mô hình cụ thể ở các địa phương để bà con nông dân thâm canh cho năng suất cao.
Kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban nghành liên quan và các xã, thị tổ chức thực hiện và triển khai có hiệu quả theo kế hoạch đã đề ra.

Hữu Hoàn