Huyện Đô Lương triển khai chiến dịch hè tình nguyện năm 2019

Chiều ngày 4/6, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch hè tình nguyện năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Chiến dịch hè tình nguyện của huyện Đô Lương được tổ chức từ tháng 6 đến hết tháng 9. Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới

a1

Ban thường vụ Huyện đoàn báo cáo kế hoạch Tình nguyện hè năm 2019

 Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Với chỉ tiêu 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động chiến dịch hè tình nguyện, tập trung vào các hoạt động đó là: Phòng chống đuối nước cho trẻ em, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức vệ sinh môi trường và rác thải. Giúp đỡ học sinh nghèo, tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới.

a2

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động văn hóa lành mạnh. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn.

Hoạt động hè tình nguyện năm 2019 của huyện Đô Lương được thực hiện theo phương châm thiết thực và hiệu quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu BTV Huyện đoàn và các phòng, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ sở để tổ chức chiến dịch đạt được kết quả thiết thực, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Hữu Hoàn