Huyện Đô Lương triển khai các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của cơn bão số 9

Để đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số 9, chiều nay, đồng chí Trương Hồng Phúc – Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống bão lụt đã chủ trì hội nghị triển khai công tác đối phó ảnh hưởng bão số 9.Mặc dầu bão số 9 đã đổ bộ vào các tỉnh Thừa Thiên Húê, Quảng Nam – Đà Nẵng, nhưng ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh sẽ xảy ra mưa lớn dễ gây ra lũ lụt lớn.

%image_alt% %image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – Chủ tịch UBND huyện trưởng ban PCBL chủ trì hội nghị


Vì vậy chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã , thị trấn triển khai ngay các biện pháp phòng chống bão lụt đặc biệt là việc đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân, có phương án di dời dân ra khỏi vùng có nước dâng cao, các bến đò tuyệt đối không hoạt động khi có mưa lũ lớn. Các xã thị tổ chức kiểm tra  và có biện pháp bảo vệ an toàn hồ đập, chuẩn bị đầy đủ phương án “4 tại chỗ” để Ban chỉ huy PCBL huyện điều động và phục vụ phòng chống bão lụt

Hữu Hoàn – Văn Phi