Huyện Đô Lương trao 400 cờ Tổ Quốc cho các Giáo họ

Chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Cách Mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2/9 huyện Đô Lương đã tổ chức Trao 100 cờ Tổ Quốc cho nhân dân giáo họ Linh Sơn Xã Đà Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia treo cờ tại giáo họ Linh Sơn.

Trong những năm qua, nhân dân giao họ Linh Sơn xã Đà Sơn đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống nhân dân ngày càng phát triển, nhân dân đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao cờ Tổ Quốc , biểu tượng linh thiêng của đất nước thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển vững mạnh.

Cờ tổ quốc được treo trên các tuyến giao thông ở xã Đà Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Trước đó, huyện Đô lương đã trao 100 cờ Tổ Quốc cho Giaó  họ Thượng Cát ở xã Tân Sơn. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục trao 200 cờ cho các Giáo họ.

Đây là việc làm thiết thực cổ vũ nhân dân, phát huy tinh thần Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 để phát huy sức mạnh đoàn kết để chiến thắng đại dịch Covid-19 và thực hiện phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 thắng lợi.

                                              Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt