Huyện Đô Lương tổng kết công tác tuyển quân năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 26/10, Huyện Đô Lương tổng kết công tác tuyển quân năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự.

Năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả, tổ chức khám tuyển cho 237 công dân, đảm bảo các quy định , 1196 công dân đăng kí nghĩa vụ quân sự có 38 thí sinh trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng trong quân đội.

Việc tổ chức giao quân đã được thực hiện đảm bảo nghiêm trang,  chu đáo và kịp thời động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ  Tổ quốc.

Các chiến sỹ hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân với phương châm “ thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân đạt 100%chỉ tiêu được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt”.  Dự kiến chỉ tiêu nhập ngũ năm 2022 là 265 công dân.

Đồng chí chí Hoàng Văn Hiệp – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện kết luận và giao nhiệm vụ về thực hiện công tác tuyển quân năm 2022.

Kết luận hội nghị, đồng chí chí Hoàng Văn Hiệp – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu trong thời gian tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, Thị trấn làm tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cơ sở thực hiện tốt công tác tuyển quân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật Nghĩa vụ quân sự; phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để thực hiện đảm bảo nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác sơ tuyển, khám tuyển và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2021.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt