Huyện Đô Lương tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014.

Sáng ngày 17/9/2014, hội đồng đội huyện Đô Lương tổ chức tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014.

Trong hai năm qua, công tác đội và phog trào thiếu nhi của huyện Đô Lương đã thu được nhiều kết quả trong việc thực hiện chương trình công tác như: "chương trình tự hào truyền thống – tiếp bước cha anh", đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền truyền thống Cách mạng, sưu tầm 521 bức ảnh về bác hồ và anh bộ đội, tổ chức cuộc thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

%image_alt%

Chương trình "rèn luyện tri thức – vững bước tương lai" đã được các liên đội tập trung thực hiện có hiệu quả, tổ chức 57 cuộc tham quan dã ngoại hành trình về địa chỉ đỏ, đóng góp trên 2.000 ngày công chăm sóc nhà bia và gia đình chính sách; thành lập 286 câu lạc bộ các môn học; đẩy mạnh giao lưu kết nghĩa giữa các liên đội, tổ chức các hoạt động giữ gìn môi trường sạch đẹp, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền măng non và đội sao đỏ. Chương trình "xây dựng đội vững mạnh – cùng tiến bước lên đàng" với 35 liên đội trường tiểu học đã thành lập 794 sao nhi đồng hoạt động có hiệu quả, làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, đội viên làm nguồn cho các đội viên, kết nạp 2.360 đội viên mới, tổ chức học cảm tình đoàn cho 1.368 đội viên. Phong trào công tác thiếu nhi trên địa bàn được duy trì và hoạt động có hiệu quả.

%image_alt%

Nhân dịp này hội đồng đội huyện đã triển khai nhiệm vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 – 2015 và tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội năm học 2013 – 2014.

Thanh Hải