Huyện Đô Lương tổ chức triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng ngày 5/2, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện, các đ/c lãnh đạo trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các ban nghành và xã, thị.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc hội nghị nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các ban nghành tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 1132 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 6/1/2016 và Chỉ thị số 01 của Thủ tướng chính phủ ngày 13/1/2016 cùng các hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương. Đối với cấp huyện, Ban thường vụ chủ trì phối hợp với HĐND huyện, UBND huyện và UBMTTQ thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử. Ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Việc tổ chức bầu cử đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND. Việc tổ chức bầu cử đảm bảo việc phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Để việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt, BTV Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban nghành và UBMTTQ triển khai thực hiện đúng quy trình đảm bảo thời gian theo luật định.

Hữu Hoàn