Huyện Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu – mùa năm 2015

Sáng ngày 16/4, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu – mùa năm 2015. Tới dự có đ/c Nguyễn Văn Lập – PGĐ sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đ/c Nguyễn Công Châu – PCTUBND huyện chủ trì hội nghị.

Vụ hè thu – mùa năm 2014, diện tích lúa của huyện Đô Lương vượt 40 ha so với kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo cấy đạt 7.360 ha, năng suất đạt 45,33 tạ/ha. Năm 2015, trên cơ sở điều kiện sản xuất của từng vùng, UBND huyện bố trí cơ cấu cây trồng và thời vụ hợp lý, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả. Đặc biệt các diện tích sâu trũng phải cấy sớm để thu hoạch trước lụt. Đồng thời tăng cường đầu tư thâm canh một cách toàn diện, làm tốt công tác phòng chống hạn, dịch bệnh hại cây trồng.

 Toàn cảnh hội nghị

Vụ hè thu năm nay, Đô Lương cơ cấu gieo cấy 7.950 ha lúa, phấn đấu đạt sản lượng đạt 35.400 tấn. Đối với các loại cây trồng khác, tiến hành sản xuất trên diện tích 1342 ha. Các giống lúa chủ yếu được sản xuất trong vụ hè thu – mùa năm 2015 là lúa chất lượng cao như: Việt lai, lúa thuần PC6, VS1, Thiên ưu 8, Khang dân.

Đ/c Nguyễn Văn Lập – PGĐ sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phát biểu tại hội nghị

Để đảm bảo việc bố trí cơ cấu giống và hợp thời vụ, việc thực hiện gieo mạ được triển khai ngay sau khi thu hoạch lúa vụ Xuân càng sớm càng tốt. Riêng đối với diện tích gieo thẳng, những vùng có điều kiện thâm canh, chủ động nước hoàn toàn thì mới được gieo thẳng và kết thúc trước ngày 5/6.

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Đối với các loại cây hoa màu, phấn đấu kết thúc gieo ngô, lạc, vừng, đậu trước ngày 20/6. Đối với những địa phương không có đất gieo mạ cần kiên quyết gặt sớm để lấy diện tích đất bắc mạ. Tập trung đẩy nhanh thời vụ gieo cấy, dồn sức đầu tư ngay từ đầu vụ. Những vùng chạy lụt phải cấy các giống ngắn ngày và cấy càng sớm càng tốt.

Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện yêu cầu các ban ngành, các tổ chức địa phương xây dựng đề án sản xuất vụ hè thu – mùa năm 2015. Đối với trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, trạm giống cây trồng và xí nghiệp thủy lợi chuẩn bị đầy đủ vật tư, phân bón, nước, thuốc bảo vệ thực vật và quy trình kỹ thuật thâm canh sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi vụ hè thu.

Thúy Hằng
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt