Huyện Đô lương: Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác “dồn điền, đổi thửa” theo chỉ thị 08 của BTV tỉnh ủy

Sáng ngày 23/2/2014, tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác thực hiện "dồn điền, đổi thửa". Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, chủ tịch H ĐND huyện, Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thành viên ban chỉ đạo công tác "dồn điền, đổi thửa" và lãnh đạo 33 xã, thị.

Sau một năm thực hiện chỉ thị 08 của BTV tỉnh ủy về đẩy mạnh vận động nông dân "dồn điền, đổi thửa" đến nay huyện Đô Lương đã có 3 xã hoàn thành và đã tiến hành giao đất cho nông dân vụ Xuân năm 3014 đó là: Trung Sơn. Thuận Sơn và xã Lưu Sơn.

Các đồng chí đại biểu tham quan thực tế về thực hiện "Dồn điền, đổi thửa" ở Trung Sơn và Thuận Sơn

Điển hình là xã Trung Sơn đã thực hiện tốt công tác "dồn điền, đổi thửa" gắn với tích tụ ruộng đất đảm bảo hệ thống đồng ruộng, giao thông thủy lợi được đào đắp theo quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới phục vụ tốt công tác tưới tiêu đến tận từng chân ruộng, khi chưa "dồn điền, đổi thửa" Trung Sơn có 5.493 thửa, sau khi "dồn điền, đổi thửa" xong đã giảm 3.621 thửa bình quân mỗi hộ còn 1,7 thửa, thửa nhỏ nhất là 333 m2, thửa lớn nhất là 10.000 m2. Việc "dồn điền, đổi thửa" ở xã Trung Sơn sau khi hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất lúa và hoa màu. Đồng thời tạo điều kiện đưa cơ giới vào sản xuất theo quy mô lớn. Điều quan trọng là thông qua "dồn điền, đổi thửa" Trung Sơn đã tạo được niềm tin trong nhân dân về công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Thuận Sơn, đến nay 8/8 xóm đã giao ruộng cho hộ gia đình, tổng số thửa trước khi "dồn điền, đổi thửa" là 6.045 thửa, sau khi thực hiện "dồn điền, đổi thửa" chỉ còn 1.723 thửa, giảm 4.322 thửa bình quân mỗi hộ chỉ 1,43 thửa.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền và ban ngành các xã coi việc thực hiện công tác "dồn điền, đổi thửa" là nhiệm vụ trong tâm trong năm 2014, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong việc "dồn điền, đổi thửa" tạo sự thống nhất cán bộ, lãnh đạo từ xóm đến xã và quyết tâm thực hiện hoàn thành công tác "dồn điền, đổi thửa" trong năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo công tác "dồn điền, đổi thửa" yêu cầu tất cả các xã còn lại tập trung triển khai công tác "dồn điền, đổi thửa" một cách đồng bộ và quyết liệt, trước mắt làm tốt công tác quy hoạch đất đai, thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tự nguyện và đảm bảo quy định của pháp luật. UBND huyện Đô Lương yêu cầu các ban ngành liên quan và các xã, thị tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác "dồn điền, đổi thửa" đảm bảo đúng kế hoạch, chậm nhất đến sản xuất vụ Đông năm 2014 phải tổ chức hoàn thành giao đất đến tận hộ nông dân. Việc "dồn điền, đổi thửa" theo chỉ thị 08 phải gắn với quy hoạch nông thôn mới đảm bảo cho nhân dân phát triển kinh tế một cách thuận lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhằm giúp bà con nông dân nâng cao đời sống vật chất.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác "Dồn điền, đổi thửa"

Nhân dịp này UBND huyện Đô Lương đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác "dồn điền, đổi thửa" theo tinh thần chỉ thị 08 của BTV tỉnh ủy.
Hữu Hoàn