Huyện Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Sáng ngày 25/8/2015, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 8 tháng đầu năm 2015. Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, tham dự còn có đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 8 tháng đầu năm 2015, toàn huyện đạt 328 tiêu chí NTM, tăng 30 tiêu chí so với năm 2014. Trong đó 7 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM đã tập trung chỉ đạo và thực hiện. Có kết quả cao như: Tân Sơn, Thái Sơn tăng 4 tiêu chí, Thượng Sơn tăng 3 tiêu chí. Qua thẩm định có 3 xã Tân Sơn, Thái Sơn và Thượng Sơn đạt 19 tiêu chí đang trình UBND tỉnh công nhận.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Để hỗ trợ các xã xây dựng NTM, UBND tỉnh đã hỗ trợ 20.000 tấn xi măng cho các xã. Toàn huyện đã huy động 230 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TW, tỉnh, huyện và nguồn đóng góp của nhân dân. Nông dân các xã đã huy động 22.000 ngày công, hiến 100.000 mét vuông đất để mở rộng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Nhiệm vụ 4 tháng còn lại, tập trung chỉ đạo 7 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, các xã còn lại tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban nghành liên quan, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM và các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM; huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Phấn đấu thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM để huyện Đô Lương phát triển tương xứng với tiềm năng, góp phần thúc đẩy đời sống, kinh tế cho người nông dân.

Hữu Hoàn