Huyện Đô Lương tổ chức giải tỏa hành lang An toàn Giao thông

Tiếp tục thực hiện đợt giải tỏa hành lang ATGT trên quốc lộ 7, trong 2 ngày 16 và 17/11/2009 Ban chỉ đạo ATGT Huyện Đô Lương và Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng quốc lộ 7 đã phối hợp với xã Yên Sơn tổ chức giải tỏa hành lang An toàn Giao thông qua địa phận của xã Yên Sơn

giải tỏa hành lang ATGT ở xã yên sơn                      


Đợt giải tỏa hành lang ATGT trên quốc lộ 7 đi qua xã Yên Sơn có 24 hộ nằm trong diện giải tỏa. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Huyện Đô Lương đã phối hợp với cơ quan địa phương tổ chức rà soát hố sơ, tuyên truyền vận động các hộ dân trong diện vi phạm hành lang tự giác tháo dỡ. Sau một tháng vận động, đến nay cơ bản các hộ đã tự giác tháo dỡ lều ốt, tường rào, biển hiệu. tuy nhiên một số hộ thiếu ý thức chấp hành, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Huyện Đô Lương và xã Yên Sơn đã tiến hành tháo dỡ.

Tuyến đường 7 đi qua Đô Lương có chiều dài là 15km, trong đó đoạn từ cầu Đô Lương đến xã Nam Sơn đã được nâng cấp, đoạn còn lại từ xã Hòa Sơn đến đầu cầu Đô Lương đang xuống cấp nghiêm trọng, bên cạnh đó nhiề hộ vi phạm hành lang nên việc giải tỏa sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợ để thực hiện dự án nâng cấp, mặt khác tạo nên đường thông hè thoáng.


Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt