Huyện Đô Lương hỗ trợ nhân dân Tương Dương nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm để phòng chống dịch Covid – 19

Nhằm kịp thời hỗ trợ động viên nhân dân huyện Tương Dương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, huyện Đô Lương đã tổ chức hỗ trợ nhiều hàng hóa và nhu yếu phẩm.

Toàn bộ hàng hóa nhu yếu phẩm do các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân Đô Lương hỗ trợ

Đợt này, huyện Đô Lương tổ chức hỗ trợ nhân dân huyện Tương Dương gần 200 kg Lạc, 20 kg cá khô, trên 5000 kg gạo và nhiều  hàng hóa nhu yếu phẩm khác như Bánh đa, miến khô, mỳ tôm.

UBMTTQ huyện bàn giao hàng hóa và nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân huyện Tương Dương.

Số hàng hóa hỗ trợ cho nhân dân Tương Dương tương đương với số tiền 75 triệu đồng đã được UBMTTQ huyện và các ban ngành đoàn thể bàn giao cho huyện Tương Dương để kịp thời hỗ trợ nhân dân Tương Dương đang gặp khó khăn.

hàng hóa và nhu yếu phẩm của nhân dân Đô Lương hỗ trợ nhân dân Tương Dương tương đương với số tiền 75 triệu đồng.

Đây là nghĩa cử cao đẹp của nhân dân và cán bộ huyện Đô Lương đối với nhân dân huyện Tương Dương, thể hiện tình cảm, tinh thần đoàn kết và quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid.

Hữu Hoàn