Huyện Đô Lương: 6 tháng đầu năm 2009 có 415 người đi lao động ở nước ngoài

     Theo số liệu của Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động huyện Đô Lương, đến hết tháng 6 năm 2009, Huyện Đô Lương có 415 lao động sang các nước làm việc như Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Trung đông với các nghề như Mộc, Thợ nề, Coppha, thợ săt ..v.v..

      Hiện tại huyện Đô Lương có hàng ngàn lao động ở các nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2009, các lao động đã gửi về với lượng kiều hối là 2 triệu USD tương đương 34 tỷ VNĐ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong suy thoái kinh tế thế giới nhưng nhờ sự tích cực vận động của các ban ngành và sự quan tâm của các gia đình nên số người lao động ở Đô Lương sang các nước vẫn ổn định.

        Việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động sang các nước đã góp phần thúc đẩy đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

 

T/h: Hữu Hoàn

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt