Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh xã Đặng Sơn tổ chức Đạo hội nhiệm kỳ 2014-2018.

Hội truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh xã Đặng Sơn vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2014-2018.
Hội truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh xã Đặng Sơn được thành lập ngày 18/12/2010 với 35 hội viên, đến nay hội đã phát triển không ngừng phát triển và có 60 hội viên tham gia.

%image_alt%

Trong nhiêm kỳ 2010- 2014, hội đã thực hiện tốt các chương trình kế hoạch đề ra. Tổ chức cho hội viên đi thăm lại chiến trường xưa tại Làng Vây, nghía trang Trường Sơn, thành cổ Qủang Trị, sân bay Tà Cơn, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyễn Gíap và một số di tích khác. Cũng trong nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức lễ trao nhận kỷ niệm chương cho 25 hội viên. Thường xuyên tổ chức các đợt thăm hỏi gia đình hội viên khi ốm đau hay gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình hoạt động, các hội viên trong hội đã luôn quan tâm giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, truyền đạt kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình chăn nuôi để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cũng trong nhiệm kỳ qua, các hội viên đã tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. Tích cực tuyên truyền cùng với cấp uỷ các xóm triển khai thực hiện chỉ thị 08 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về dồn điền đổi thửa. Hiện nay, 100% gia đình hội viên đều đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
%image_alt%

Tại đại hội, các hội viên đã tham gia thảo luận, tập trung vào công tác tiếp tục xây dựng hội ngày càng vững mạnh, thi đua- đoàn kểt giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Sẵn sàng chung tay, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của xã phát động. Phát huy tốt phẩm chất cao đẹp của người chíên sỹ Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh anh hùng trong thời bình. Tập trung phát tiển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.
%image_alt%

Đại hội đã tổ chức bầu BCH mới nhiệm kỳ 2014-2018.
Ngọc Phương